Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Khách hàng cá nhân

Các câu hỏi [Tài khoản]

01

VietABank có các loại tài khoản thanh toán nào?

Trả lời :
 • Tài khoản thanh toán thông thường.
 • Gói tài khoản combo (tích hợp 3 sản phẩm: Tài khoản, thẻ ghi nợ, InternetBanking/MobileBanking) gồm có 4 loại:
  • Gói combo 01
  • Gói combo 02
  • Gói combo 03
  • Gói combo CBNV (dành riêng cho CBNV)
02

Đối tượng KHCN được mở TKTT là ai?

Trả lời :
 • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật VN,
 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự,
 • Người chưa đủ 15 tuổi, người mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật VN mở TKTT thông qua người đại diện theo pháp luật,
 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN mở TKTT thông qua người giám hộ.
03

Cá nhân có được ủy quyền cho người khác đứng tên chủ tài khoản hay không?

Trả lời :

Không.

04

Một khách hàng có được mở nhiều tài khoản thanh toán tại VietABank hay không?

Trả lời :

Có.

05

Khách hàng có được hưởng lãi suất trên tài khoản thanh toán không?

Trả lời :

Được hưởng lãi suất cho số tiền trên tài khoản theo mức lãi suất do VietABank quy định tùy theo đặc điểm của tài khoản, số dư tài khoản và phù hợp với cơ chế quản lý lãi suất của NHNN.

06

Nguyên tắc ủy quyền sử dụng TKTT là gì?

Trả lời :
 • Người được ủy quyền có quyền hạn và nghĩa vụ như chủ tài khoản và là người ký tên trên các chứng từ giao dịch trong phạm vi, thời hạn ủy quyền.
 • Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
07

Việc ủy quyền sử dụng tài khoản chấm dứt trong trường hợp nào?

Trả lời :
 • Văn bản ủy quyền hết hạn mà không được gia hạn.
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành.
 • Bên ủy quyền/Bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng/văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản theo quy định của pháp luật.
 • Bên ủy quyền/Bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
08

KH mở tài khoản thanh toán tại CN/PGD này có được sửa đổi/bổ sung hồ sơ mở tài khoản tại CN/PGD khác không?

Trả lời :

Có.

09

Quy định về số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán?

Trả lời :

KH phải duy trì số dư tối thiểu trên TKTT từ thời điểm mở TK hoặc trước khi thực hiện giao dịch ghi nợ đầu tiên qua TKTT. Số dư tối thiểu trên TKTT sẽ áp dụng theo quy định trong từng thời kỳ của VietABank.

10

VietABank có quyền đóng TKTT của KH trong trường hợp nào?

Trả lời :
 • Có yêu cầu đóng TK bằng văn bản của chủ TK và chủ TK đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TKTT.
 • Chủ TK bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
 • Chủ TK vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán hoặc vi phạm thỏa thuận với VietABank về mở và sử dụng TKTT.
 • Số dư TK dưới mức tối thiểu do VietABank quy định tại thời điểm phát sinh giao dịch cuối trên TK và không phát sinh giao dịch nào trong vòng 12 tháng liên tục.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các câu hỏi [Tiết kiệm]

01

Khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của VietABank, Khách hàng phải xuất trình giấy tờ gì?

Trả lời :

Khách hàng xuất trình một trong các loại giấy tờ xác minh thông tin sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.

02

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng loại tiền nào?

Trả lời :

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng các loại tiền sau: Đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD).

03

Khách hàng đủ bao nhiêu tuổi thì được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank?

Trả lời :

VietABank quy định về độ tuổi được gửi tiền tiết kiệm như sau:

 • Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch TGTK thông qua người giám hộ.
04

Người nước ngoài có được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi tiết kiệm từ người nước ngoài, tuy nhiên người nước ngoài có thể gửi tiền gửi có kỳ hạn theo hình thức hợp đồng tiền gửi tại VietABank.

05

Khi Sổ tiết kiệm của Khách hàng bị mất/thất lạc, Khách hàng phải làm gì?

Trả lời :

Khi bị mất/làm thất lạc Sổ tiết kiệm, Khách hàng đến bất kỳ điểm giao dịch nào của VietABank lập giấy báo mất Sổ tiết kiệm. Trường hợp khẩn cấp người gửi tiền thông báo mất/thất lạc Sổ tiết kiệm bằng điện thoại cho Chi nhánh/PGD nơi cấp Sổ tiết kiệm, nếu không gọi được cho Chi nhánh/PGD nơi cấp, người gửi tiền có thể gửi e-mail/gọi điện cho Tổng đài Call Center của VietABank.

Khách hàng sẽ được VietABank hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để tránh bị lợi dụng, làm tổn thất tài sản của Khách hàng.

06

Khách hàng có được rút tiền gửi của mình trước hạn không?

Trả lời :

Khi có nhu cầu sử dụng vốn, Khách hàng có thể rút tiền gửi của Khách hàng trước hạn. Khách hàng lưu ý, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo đồng tiền gửi do VietABank công bố tại ngày Khách hàng rút tiền gửi trước hạn.

07

Khách hàng có được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm của mình cho người khác không?

Trả lời :

Khách hàng được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm cho người khác dưới hình thức cho, tặng, chuyển nhượng.

08

Khi phát sinh nhu cầu gửi tiền, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình gửi tiền tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi của Khách hàng thông qua người khác.

09

Khách hàng mở Sổ tiết kiệm tại Chi nhánh Hà Nội, khi đến hạn Khách hàng có thể đến địa điểm khác của VietABank để tất toán Sổ tiết kiệm không?

Trả lời :

Được

10

Khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền gửi của mình trực tuyến không?

Trả lời :

Sau khi phát sinh mở Sổ tiết kiệm, nếu Khách hàng có nhu cầu tra cứu thông tin tiền gửi của mình thông qua kênh trực tuyến, Khách hàng vui lòng Truy cập tại mục Đăng ký trực tuyến trên website VietABak (www.vietabank.com.vn).

Các câu hỏi [Cho vay]

01

Có được sử dụng tài sản của người khác để cầm cố/thế chấp hay không?

Trả lời :

Tùy sản phẩm sẽ được  sử dụng tài sản của bên thứ 3 là người thân của KH để cầm cố/thế chấp vay vốn.

02

Khách hàng có vợ/chồng là người nước ngoài có được vay vốn tại VietABank hay không?

Trả lời :

VAB có cho vay đối với đối tượng khách hàng có vợ/chồng là người nước ngoài.

03

Tôi có thể đến bất cứ địa điểm nào của VAB để vay vốn?

Trả lời :

Đúng. KH có thể đến bất cứ địa điểm giao dịch nào của VAB để đề nghị vay vốn.

04

Bao nhiêu tuổi thì có thể vay vốn tại VietABank?

Trả lời :

Từ 18 tuổi đến 65 tuổi.

05

Tôi có khoản vay tại VAB, khi tôi bán tài sản thế chấp cho người mua, người mua có nhu cầu vay vốn tại VAB thì tôi có được chuyển khoản vay của tôi cho người mua đứng tên hay không?

Trả lời :

Không. KH phải tất toán khoản vay tại VAB, sau đó người mua sẽ yêu cầu VAB cho vay, VAB sẽ xem xét như 1 khách hàng mới để thực hiện cho vay nếu người mua đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của VAB.

06

Tôi có nhu cầu vay mua nhà, nhưng hiện tại tôi đã thanh toán hết cho bên bán. Kể từ ngày thanh toán cho bên bán tính đến ngày tôi đề nghị VAB cho vay là được 3 tháng, giấy chứng nhận đã sang tên cho tôi được 1 tháng. Vậy trường hợp này thì VAB có cho tôi vay với mục đích mua nhà đó hay không?

Trả lời :

Có. Sản phẩm cho vay mua bất động sản sẽ đáp ứng được nhu cầu này của khách hàng.

07

Tôi có mua 1 căn nhà muốn vay vốn tại VAB để trả cho bên bán và thế chấp bằng chính căn nhà này, nhưng bên bán yêu cầu phải thanh toán hết thì mới sang tên được giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tôi, vậy trường hợp này VAB có giải ngân để trả trước cho bên bán sau đó mới sang tên giấy chứng nhận sở hữu hay không?

Trả lời :

Có. Trường hợp này VAB sẽ giải ngân vào tài khoản của bên bán và phong tỏa lại, sau khi hoàn thiện việc sang tên và thế chấp, VAB sẽ giải tỏa tài khoản thanh toán của bên bán.

08

Các dự án có ký liên kết với VAB nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho căn hộ tôi mua thì có vay vốn và thế chấp bằng chính tài sản đó được hay không?

Trả lời :

Có. VAB có sản phẩm cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

09

Con tôi đi du học/khám chữa bệnh (trong nước và nước ngoài), VAB có cho vay để chi trả học phí/khám chữa bệnh hay không?

Trả lời :

Có. VAB có sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

10

Thủ tục vay vốn tại VAB có phức tạp hay không?

Trả lời :

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, VAB đã ban hành các sản phẩm đa dạng về mục đích, đa dạng về tài sản bảo đảm và thủ tục vay vốn nhanh gọn và dễ hiểu để khách hàng chủ động chuẩn bị hồ sơ vay vốn.

Các câu hỏi [Bảo hiểm]

01

VIETABANK hiện đang cung cấp những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ nào?

Trả lời :

VIETABANK kết hợp cùng đối tác chiến lược là Bảo hiểm Hùng Vương cung cấp đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ như: Bảo hiểm con người, Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm hàng hóa,…

02

Tôi thấy quảng cáo VIETABANK tặng bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng, thông tin này có chính xác không?

Trả lời :

Thông tin đó hoàn toàn chính xác. Khách hàng là các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, mua Trái phiếu do VIETABANK phân phối sẽ được tặng 01 Gói bảo hiểm sức khỏe & tai nạn (1 năm – hạng Bạc) của công ty BH Hùng Vương.

03

Thủ tục mua bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Hùng Vương tại VIETABANK có mất thời gian không?

Trả lời :

Từ 10/2020, VietABank kết hợp với Công ty bảo hiểm Hùng Vương triển khai hệ thống quản lý cấp hợp đồng bảo hiểm LIMI-BANCAS, cho phép số hóa, cấp hợp đồng bảo hiểm trực tuyến nhanh gọn chỉ sau vài thao tác.

04

Gia đình tôi có nhu cầu đi du lịch và học tập công tác ở nước ngoài, VIETABANK có cung cấp sản phẩm bảo hiểm nào phù hợp không?

Trả lời :

Hiện nay VIETABANK đã kết hợp cùng các đối tác bảo hiểm trong nước (Bảo hiểm Hùng Vương, Bảo hiểm Quân Đội MIC) và quốc tế (PACIFIC CROSS) cung cấp đầy đủ dịch vụ bảo hiểm du lịch quốc tế (BON VOYAGE), bảo hiểm sức khỏe toàn cầu (Chương trình Toàn Mỹ) sẽ giúp quý khách yên tâm trên mọi hành trình công tác cũng như du ngoạn khắp năm châu!

05

Sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế (BON VOYAGE) có quyền lợi bảo hiểm cao không? Tôi có thể mua ngắn ngày theo nhu cầu thời gian đi du lịch không?

Trả lời :
 • Quyền lợi bảo hiểm của dòng sản phẩm BON VOYAGE được bảo vệ lên đến 2 tỷ đồng, sản phẩm bảo hiểm cho cả các môn thể thao mùa đông, đi bè, nhảy bungee và các môn thể thao dưới nước khác sẽ giúp quý khách thoải mái vui chơi theo sở thích mà không phải lo lắng về các dịch vụ chăm sóc y tế tại nước ngoài. Bên cạnh đó, gói sản phẩm này còn có các dịch vụ trợ giúp thêm như: giúp đỡ các vấn đề về mặt pháp lý, làm lại chứng từ du lịch bị mất…luôn thường trực 24/7 để Quý khách không bị lỡ bất kỳ hành trình nào trên con đường trải nghiệm cảm xúc quốc tế!
 • Quý khách hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn thời gian phù hợp theo hành trình của mình và gia đình linh hoạt từ 01 ngày đến 180 ngày theo đúng nhu cầu của gia đình.
 • Ngoài ra, sản phẩm còn ưu đãi bảo hiểm hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em nếu cả cha và mẹ đều cùng có tên trên 01 đơn bảo hiểm du lịch quốc tế (BON VOYAGE).
06

Tôi vừa mua 01 căn hộ cao cấp, chúng tôi muốn được bảo hiểm cho căn hộ này, VIETABANK có thể hỗ trợ được không?

Trả lời :

VIETABANK hoàn toàn có thể hỗ trợ cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ, hỏa hoạn…cho căn hộ của Quý khách.

VIETABANK không chỉ cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho căn hộ mà còn bảo hiểm cả các loại hình nhà phố tư nhân thông thường, giúp quý khách an tâm trước mọi rủi ro cháy, nổ, thiên tai giông bão, lũ lụt, động đất…hoặc các đâm va, đổ sập bất ngờ bởi xe cộ và động vật.

07

Tôi thế chấp tài sản là căn nhà đang ở để vay vốn tại VIETABANK. Nếu tôi chẳng may gặp biến cố và không thể tiếp tục trả nợ ngân hàng, ngân hàng sẽ xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay và gia đình tôi sẽ không còn nơi sinh sống. VIETABANK có cách nào giải quyết lo lắng này giúp tôi không?

Trả lời :

Cuộc sống khó tránh khỏi những biến cố khó lường, nhưng khách hàng vay có thể an tâm khi tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng tại VIETABANK. Nếu không may gia đình khách hàng mất đi người trụ cột, gánh nặng trả nợ ngân hàng sẽ chuyển sang cho công ty bảo hiểm.

Khi tham gia Bảo an tín dụng, Công ty bảo hiểm Hùng Vương sẽ thay khách hàng và gia đình chi trả toàn bộ khoản vay tại VIETABANK nếu không may sự cố xảy ra với khách hàng vay (gồm có: tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản)

08

Mua bảo hiểm sức khỏe mà VIETABANK phân phối có quyền lợi điều trị ngoại trú không?

Trả lời :

Có.

VIETABANK phân phối Bảo hiểm sức khỏe của Công ty bảo hiểm Hùng Vương với quyền lợi chính là bảo hiểm tai nạn và quyền lợi điều trị nội trú, đồng thời khách hàng có thể lựa chọn thêm quyền lợi bổ sung như quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi thai sản và sinh đẻ, quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản.

09

Tôi là người lao động chân tay, thường đối mặt nguy cơ tai nạn, thu nhập thấp, bấp bênh. Tôi có thể tham gia bảo hiểm gì tại VIETABANK không?

Trả lời :

VIETABANK cung cấp Bảo hiểm tai nạn 24/24 của Công ty bảo hiểm Hùng Vương với nhiều lựa chọn gói bảo hiểm đa dạng. Số tiền phí bảo hiểm năm chỉ từ 50.000 VNĐ tới 450.000 VNĐ.

10

VIETBANK có phân phối bảo hiểm xe cơ giới đối với xe chở hàng không?

Trả lời :

Có.

VIETABANK phân phối đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới. Đối với bảo hiểm tự nguyện vật chất xe cơ giới, các loại/dòng xe ô tô sau đây đều có thể tham gia bảo hiểm, gồm có: xe chở hàng (xe romooc, xe tải, xe đầu kéo), xe chở người (xe không kinh doanh, xe bus, xe bán tải), và một số loại xe khác.

Các câu hỏi [Các dịch vụ khác]

01

Khi nhận tiền qua Western Union, KH được nhận những loại tiền nào?

Trả lời :

KH được lựa chọn nhận một trong hai loại tiền VND hoặc USD

02

Khi nhận tiền qua Western Union, KH có phải thanh toán khoản phí nào không?

Trả lời :

Không

03

Khi nhận tiền qua Western Union, KH có cần mở tài khoản thanh toán tại VietABank không?

Trả lời :

Không cần.

04

Khi nhận tiền qua Western Union, ngoài thông tin người gửi tiền, thông tin người nhận tiền và số tiền, KH phải cung cấp thông tin gì nữa?

Trả lời :

Mã số chuyển tiền gồm 10 chữ số.

05

Khi KH muốn đổi ngoại tệ lấy tiền mặt VND, KH có mất phí không?

Trả lời :

Không. KH được miễn phí.

06

Khi chuyển tiền quốc tế với mục đích trợ cấp thân nhân, hạn mức chuyển tiền là bao nhiêu?

Trả lời :

7000 USD/1 người hưởng/năm

07

Khi chuyển tiền quốc tế với mục đích chữa bệnh ở nước ngoài, cần các hồ sơ gì?

Trả lời :
 • Lệnh chuyển tiền.
 • Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở trong nước.
 • Giấy thông báo chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài
 • Hộ chiếu, Visa.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu người chuyển tiền chuyển cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài).
 • CMND hoặc Hộ chiếu của người chuyển tiền
08

Khi chuyển tiền quốc tế với mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài

Trả lời :
 • Lệnh chuyển tiền.
 • Quyết định cử đi công tác.
 • Giấy giới thiệu của cơ quan.
 • Giấy thông báo chi phí của nước ngoài do lãnh đạo cơ quan duyệt.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu người chuyển tiền chuyển cho thân nhân đang đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài).
 • CMND hoặc Hộ chiếu của người chuyển tiền
09

Khi chuyển tiền quốc tế với mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài

Trả lời :
 • Lệnh chuyển tiền.
 • Thư mời/ Giấy thông báo chi phí của nước ngoài.
 • CMND hoặc Hộ chiếu của người chuyển tiền

Add to home screen