Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành ngân hàng có Uy tín & Năng suất lao động cao nhất.

SỨ MỆNH

Đối với Khách hàng:

Không ngừng nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thiết thực và lợi ích cao nhất cho khách hàng, phục vụ mọi giao dịch tận tâm, an toàn và bảo mật.

Đối với Cán bộ nhân viên :

Cùng nhau xây đắp môi trường làm việc hạnh phúc và thịnh vượng.

Đối với Cổ đông :

Gia tăng giá trị đầu tư trên cơ sở phát triển bền vững.

Đối với Cộng đồng :

Tích cực các hoạt động xã hội vì cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày một văn minh, giàu mạnh và hưng thịnh.

Giá trị cốt lõi

1. Chính trực:

Người Việt Á luôn trung thực, sống theo những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội và VietABank một cách mạnh mẽ, lề luật.

2. Đam mê:

Người Việt Á yêu thích, khát khao theo đuổi đến cùng một mục tiêu. Là động lực để cống hiến và tận dụng toàn bộ thế mạnh, sở trường của mình cho lĩnh vực đã chọn tại VietABank.

3. Trách nhiệm:

Người Việt Á luôn có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo đột phá, đem lại thành tích cao nhất trong công việc.

4. Trung thành:

Người Việt Á luôn nắm bắt được và hành động vì tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu của VietABank, cam kết cho sự thành công của VietABank.

Add to home screen