Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

 

 

Đặc điểm sản phẩm và Điều kiện gửi tiền

 • Kỳ hạn gửi (thời hạn): Theo tháng.

 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND/100 USD.

 • Loại tiền gửi: VND, USD.

 • Lãi suất cố định trong suốt thời hạn gửi tiền.

 • Tất toán Hợp đồng tiền gửi trước hạn: Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo loại tiền gửi.

 • Khách hàng cá nhân nước ngoài là người cư trú. Đối với cá nhân nước ngoài là người không cư trú phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên.

 • Khách hàng gửi, nhận chi trả khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính Khách hàng.

 • Thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh thông tin của Khách hàng.

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

 • Hồ sơ: Thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam còn thời hạn hiệu lực.

THÔNG TIN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

1. Đối tượng Người gửi tiền:

 • Cá nhân nước ngoài là người cư trú.
 • Cá nhân nước ngoài là người không cư trú: Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên.

2. Đồng tiền gửi: VND, USD.

3. Lãi suất: Theo từng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (www.vietabank.com.vn).

4. Mức phí: Theo biểu phí do VietABank công bố từng thời kỳ được niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VietABank trên toàn hệ thống và/hoặc trên website của VietABank (www.vietabank.com.vn).

5. Quy trình nhận tiền gửi có kỳ hạn giữa VietABank và Khách hàng cá nhân:

 • Người gửi tiền (bao gồm: người cư trú và người không cư trú) trực tiếp tới địa điểm giao dịch của VietABank, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của (thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực) và đề nghị mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật theo quy định.
 • Người gửi tiền phải có tài khoản thanh toán mở tại VietABank để thực hiện các giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn.
 • Nếu Người gửi tiền đã có tài khoản thanh toán tại VietABank: Người gửi tiền bổ sung/cập nhật thông tin trong trường hợp có sự thay đổi thông tin đã đăng ký với VietABank trước đó.
 • Nếu Người gửi tiền chưa có tài khoản thanh toán tại VietABank: Trước khi ký kết hợp đồng tiền gửi, Người gửi tiền cần cung cấp hồ sơ và mở tài khoản thanh toán theo quy định hiện hành của VietABank.
 • Đối với khoản tiền gửi chung: Các chủ sở hữu hợp đồng tiền gửi phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch để mở tài khoản thanh toán chung theo quy định hiện hành của VietABank.
 • Người gửi tiền cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng và thực hiện ký kết hợp đồng tiền gửi với VietABank, nhận lại 1 bản hợp đồng tiền gửi.
 • Người gửi tiền ký trên chứng từ gửi tiền, kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ và trên hợp đồng tiền gửi trước khi ra về, đảm bảo khớp đúng.
 • Trường hợp Người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được, người không biết ký, khách hàng điền đăng ký ký hiệu bằng cách điểm chỉ thay cho chữ ký mẫu để thực hiện giao dịch.

6. Quy trình chi trả tiền gửi có kỳ hạn giữa VietABank và Khách hàng cá nhân:

 • Người gửi tiền có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến địa điểm giao dịch của VietABank nơi mở hợp đồng tiền gửi thực hiện thủ tục tất toán tiền gửi có kỳ hạn và thực hiện:
 • Xuất trình bản gốc hợp đồng tiền gửi /Giấy báo mất/hỏng, giấy tờ xác minh thông tin của Người gửi tiền hoặc của tất cả các chủ sở hữu trong trường hợp tiền gửi chung.
 • Trường hợp chi tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ xác minh thông tin Người gửi tiền.
 • Trường hợp chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua người được ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của người được ủy quyền và văn bản ủy quyền hợp pháp phù hợp theo quy định của VietABank
 • Trường hợp tất toán tiền gửi có kỳ hạn chung thì tất cả các đồng chủ sở hữu đến xuất trình giấy tờ xác minh thông tin để thực hiện tất toán. Trường hợp một trong các chủ sở hữu không đến trực tiếp thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp
 • Ký Giấy đề nghị tất toán Hợp đồng tiền gửi theo mẫu của VietABank và chứng từ tất toán, nộp lại bản gốc Hợp đồng tiền gửi /Giấy bảo hỏng/mất hợp đồng tiền gửi, giấy đề nghị tất toán và các giấy tờ tương đương (nếu có).

Nếu thông tin phù hợp, VietABank thực hiện chi trả tiền gửi vào tài khoản thanh toán của người gửi tiền.

7. Biện pháp tra cứu tiền gửi có kỳ hạn: Truy cập tại Tra cứu thông tin của mục Truy cập nhanh trên website VietABank (vietabank.com.vn), hoặc tại địa điểm giao dịch của VietABank.

8. Xử lý đối với trường hợp nhàu, nát, rách, mất hợp đồng tiền gửi

 • Trường hợp mất, thất lạc hợp đồng tiền gửi:
 • Người gửi tiền đến địa điểm giao dịch nơi mở hợp đồng tiền gửi, xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin còn thời hạn, lập Giấy báo mất, thất lạc hợp đồng tiền gửi theo mẫu của VietABank.
 • Thời gian giải quyết cho Người gửi tiền được rút tiền tối thiểu là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận Giấy báo mất/thất lạc hợp đồng tiền gửi của Người gửi tiền.
 • Trường hợp tìm thấy hợp đồng tiền gửi, Người gửi tiền phải đến VietABank nơi ký hợp đồng tiền gửi xuất trình hợp đồng tiền gửi đã báo mất/thất lạc và các giấy tờ liên quan, đồng thời lập Giấy hủy giấy báo mất/thất lạc hợp đồng tiền gửi và nộp lại bản gốc Giấy báo mất/thất lạc hợp đồng tiền gửi cho VietABank.
 • Trường hợp hợp đồng tiền gửi bị hỏng, nhàu nát, rách:
 • Người gửi tiền trực tiếp đến địa điểm giao dịch cấp hợp đồng tiền gửi lập giấy báo hợp đồng tiền gửi bị hỏng (theo mẫu của VietABank), xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định đồng thời giao lại hợp đồng tiền gửi bản gốc cho VietABank.
 • Thời gian giải quyết cho Người gửi tiền được tất toán hợp đồng tiền gửi tối thiểu là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày VietABank nhận được giấy báo hợp đồng tiền gửi bị hỏng.

Hỏi đáp

Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm
01

Khi Sổ tiết kiệm của Khách hàng bị mất/thất lạc, Khách hàng phải làm gì?

Trả lời :

Khi bị mất/làm thất lạc Sổ tiết kiệm, Khách hàng đến bất kỳ điểm giao dịch nào của VietABank lập giấy báo mất Sổ tiết kiệm. Trường hợp khẩn cấp người gửi tiền thông báo mất/thất lạc Sổ tiết kiệm bằng điện thoại cho Chi nhánh/PGD nơi cấp Sổ tiết kiệm, nếu không gọi được cho Chi nhánh/PGD nơi cấp, người gửi tiền có thể gửi e-mail/gọi điện cho Tổng đài Call Center của VietABank.

Khách hàng sẽ được VietABank hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để tránh bị lợi dụng, làm tổn thất tài sản của Khách hàng.

02

Khách hàng có được rút tiền gửi của mình trước hạn không?

Trả lời :

Khi có nhu cầu sử dụng vốn, Khách hàng có thể rút tiền gửi của Khách hàng trước hạn. Khách hàng lưu ý, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn tối đa bằng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo đồng tiền gửi do VietABank công bố tại ngày Khách hàng rút tiền gửi trước hạn.

03

Khách hàng có được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm của mình cho người khác không?

Trả lời :

Khách hàng được chuyển quyền sở hữu Sổ tiết kiệm cho người khác dưới hình thức cho, tặng, chuyển nhượng.

04

Khi phát sinh nhu cầu gửi tiền, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình gửi tiền tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi của Khách hàng thông qua người khác.

05

Khách hàng mở Sổ tiết kiệm tại Chi nhánh Hà Nội, khi đến hạn Khách hàng có thể đến địa điểm khác của VietABank để tất toán Sổ tiết kiệm không?

Trả lời :

Được

06

Người nước ngoài có được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank không?

Trả lời :

VietABank không nhận tiền gửi tiết kiệm từ người nước ngoài, tuy nhiên người nước ngoài có thể gửi tiền gửi có kỳ hạn theo hình thức hợp đồng tiền gửi tại VietABank.

07

Khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền gửi của mình trực tuyến không?

Trả lời :

Sau khi phát sinh mở Sổ tiết kiệm, nếu Khách hàng có nhu cầu tra cứu thông tin tiền gửi của mình thông qua kênh trực tuyến, Khách hàng vui lòng Truy cập tại mục Đăng ký trực tuyến trên website VietABak (www.vietabank.com.vn).

08

Khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch của VietABank, Khách hàng phải xuất trình giấy tờ gì?

Trả lời :

Khách hàng xuất trình một trong các loại giấy tờ xác minh thông tin sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh của cá nhân chưa đủ 14 tuổi.

09

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng loại tiền nào?

Trả lời :

VietABank nhận tiền gửi tiết kiệm bằng các loại tiền sau: Đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD).

10

Khách hàng đủ bao nhiêu tuổi thì được gửi tiền tiết kiệm tại VietABank?

Trả lời :

VietABank quy định về độ tuổi được gửi tiền tiết kiệm như sau:

 • Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch TGTK thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch TGTK thông qua người giám hộ.

Sản phẩm liên quan

Add to home screen