Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

Biểu phí

(Chưa bao gồm thuế GTGT)

1. Biểu phí dịch vụ tại quầy (xem tại đây)

2. Biểu phí dịch vụ ngân hàng số (xem tại đây)

3. Biểu phí gói tài khoản thanh toán (xem tại đây)

4. Biểu phí gói dịch vụ tài khoản lương (xem tại đây)

5. Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ ghi nợ nội địa (xem tại đây

6. Biểu phí dịch vụ và hạn mức thẻ ghi nợ VietABank Visa (xem tại đây)

A. Biểu phí Dịch vụ tài khoản và ngân quỹ (Xem tại đây)

B. Biểu phí Thanh toán quốc tế (Xem tại đây)

C. Biểu phí Sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu (Xem tại đây)

D. Biểu phí Ngân hàng điện tử (Xem tại đây)

E. Biểu phí Bảo lãnh và tín dụng (Xem tại đây)

Biểu phí và hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa (Xem tại đây)

Tải về

Biểu phí và hạn mức giao dịch thẻ VietABank Visa (Xem tại đây)

Tải về
Thông tin đang được cập nhật!

Add to home screen