Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

UPAS L/C là giải pháp tài chính hữu hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh toán, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài.

Tiện ích:

  • Khách hàng có thêm lựa chọn về phương thức thanh toán.
  • Khách hàng được thanh toán trả chậm đối với nghĩa vụ thanh toán trả ngay theo Hợp đồng ngoại thương với mức phí hợp lý.
  • UPAS L/C giúp doanh nghiệp nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài.

Đặc điểm:

  • UPAS LC là L/C trả chậm, nhưng có quy định thêm điều khoản người hưởng được phép yêu cầu thanh toán ngay, Theo đó, VietABank sẽ thực hiện thanh toán ngay hoặc thanh toán vào ngày đáo hạn theo yêu cầu của người hưởng.

Điều kiện sản phẩm:

  • Giao dịch nhập khẩu được thanh toán bằng L/C.
  • Khách hàng được cấp hạn mức tín dụng phát hành L/C và đáp ứng các điều kiện được phát hành L/C trả chậm theo quy định hiện hành của VietABank.

Liên hệ Mọi thông tin chi tiết về chương trình/sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản phẩm liên quan

Add to home screen