Hỗ trợ khách hàng 24/7 hotline

Nhờ thu nhập khẩu là hình thức người nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của người xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của người xuất khẩu.

Đặc điểm:

  • Nhanh chóng nhận được bộ chứng từ
  • Được tư vấn nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro và chi phí cũng như được hỗ trợ trong việc xử lí chứng từ
  • Được hỗ trợ tài chính với các chương trình tài trợ nhập khẩu ưu đãi
  • An toàn, bảo mật thông tin.

Liên hệ Mọi thông tin chi tiết về chương trình/sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản phẩm liên quan

Add to home screen