Hỗ trợ khách hàng 24/7hotline

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIẾT KIỆM TẠI VIETABANK KHI THAM GIA BHNT MAP Life "AN KHANG HƯNG PHÁT 2"

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 30/09/2022 hoặc đến khi hết hạn mức giá trị quà tặng (tùy thời điểm)

2. Đối tượng: Chương trình khuyến mại áp dụng cho những khách hàng (là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm) thỏa mãn đồng thời các điều kiện Chương trình, cụ thể như sau:

  • Mua mới Hợp đồng BHNT MAP Life thông qua VietABank trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến mại. Hợp đồng BHNT được ưu đãi phí là hợp đồng có kỳ đóng phí từ 01 năm trở lên và mức phí cơ bản tối thiểu 10 triệu đồng, đã nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian triển khai chương trình; 
  • Là khách hàng hoặc người thân (*) của Khách hàng gửi tiền/ tiết kiệm VNĐ tại VietABank có số dư (tại thời điểm nộp phí tham gia BHNT MAP Life) từ 100 triệu đồng trở lên và kỳ hạn từ 01 tháng trở lên.

(*): (bao gồm: Vợ/Chồng, con ruột, con nuôi hợp pháp, Bố/mẹ đẻ, Bố/mẹ vợ/chồng, Anh/chị/em ruột của khách hàng)

3. Thể lệ chương trình

Trong thời gian triển khai khuyến  mại (hoặc tới khi hết tổng giá trị quà tặng tối đa – tùy theo thời điểm nào tới trước), KH mua mới sản phẩm BHNT MAP Life Tâm An Bảo Phát – UL68 tại VietABank với tổng phí bảo hiểm cơ bản thực đóng của sản phẩm chính (không bao gồm phí trội/phí đóng thêm/phí các sản phẩm bổ trợ) từ 10 triệu đồng trở lên sẽ có cơ hội được nhận quà tặng tương ứng với mức phí đóng sau thời gian xem xét từ 21 ngày của hợp đồng, cụ thể như sau:

  1. Giá trị quà tặng 

   Giá trị quà tặng

   =

   Phí cơ bản thực thu năm

   HĐBH thứ 1

   x

   Tỉ lệ phí tặng (%)

   Trong đó:

   • Phí cơ bản thực thu năm HĐBH thứ 1 (FYP): là doanh thu phí bảo hiểm cơ bản thực thu được tính cho năm HĐBH đầu tiên, bao gồm: phí bảo hiểm cơ bản thực thu của sản phẩm chính (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm/phí trội/phí sản phẩm bổ trợ) phát sinh trong kỳ.
   • Tỉ lệ phí tặng:

   Tên sản phẩm

   Tỷ lệ phí tặng

   TÂM AN BẢO PHÁT (UL68)

   20%

  2. Điều kiện - Điều khoản
 • HĐ BHNT được ưu đãi phí là hợp đồng có kỳ đóng phí từ 01 năm trở lên và mức phí cơ bản tối thiểu từ 10 triệu đồng (không bao gồm phí trội/phí đóng thêm/phí các sản phẩm bổ trợ), đã nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng đủ phí bảo hiểm, đã phát hành Hợp đồng.
 • HĐ qua 21 ngày xem xét trong thời gian chương trình khuyến mại, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điệu kiện theo quy định của Chương trình.
 • Mọi điều chỉnh liên quan đến phí thực đóng của sản phẩm chính trong thời gian tự do xem xét 21 ngày của hợp đồng sẽ được tính và điều chỉnh vào kết quả của chương trình khuyến mại.
 • Quà tặng không được quy đổi thành hiện vật khác.

Sản phẩm liên quan

Add to home screen