Search
CHO VAY MUA NHÀ ĐẤT, CĂN HỘ TRẢ GÓP

Mục đích cho vay

    Đáp ứng nhu cầu vay tài chính của khách hàng để mua nhà, nền nhà, xây dựng và sửa chữa nhà.

Đặc tính

    - Loại tiền vay và thu nợ: VNĐ hoặc vàng SJC.

    - Mức cho vay: Lên đến 70% giá trị mua hoặc xây dựng, sửa chữa nhà. Khách hàng sẽ được VAB ưu tiên tài trợ 100% giá trị dự toán xây dựng, sữa chữa nhà nếu được bên thứ ba có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh hoặc thế chấp bằng tài sản khác có giá trị cao hơn giá trị dự toán xây dựng.

    - Phương thức cho vay: Ngắn hạn, trung và dài hạn.

    - Tài sản đảm bảo: bất động sản, động sản và chứng từ có giá đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Tiện ích

    - Khách hàng có thể dùng chính căn nhà, nền nhà dự định mua, căn nhà dự định xây dựng hoặc sữa chữa để làm tài sản đảm bảo hoặc thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba.

    - Hạn mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, phương thức trả nợ, thời gian ân hạn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

    - Được tư vấn về kế hoạch trả nợ cũng như cung cấp thông tin về quy hoạch, giải tỏa nơi căn nhà, nền nhà dự định mua nếu có nhu cầu.

    - Được giải quyết thủ tục vay vốn một cách thuận lợi, nhanh chóng.

    - Được tư vấn thủ tục pháp lý miễn phí mua bán, chuyển nhượng nhà, nền nhà dự định mua.