Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,841-34,217
  • EUR : 23,774-24,070
 Thông báo của HĐQT
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngân hàng TMCP Việt Á trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2012 của VietABank vào lúc 07h30, thứ ba ngày 29/05/2012 tại phòng Khánh Tiết, Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Kính mời Quý vị Cổ đông tham khảo và tải về để sử dụng Các tài liệu phục vụ phiên họp được đăng tại đây.

In      Gửi tới Trở về
 
Các Thông báo của HĐQT đã đưa
   TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (08:44 - 12/05/2012)
   THÔNG BÁO BỔ NHIỆM TGĐ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 05/05/2012)
   THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (14:35 - 18/04/2012)
   THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS VAB 2008-2013 (09:47 - 10/04/2012)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (15:34 - 30/03/2012)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á (16:48 - 28/08/2011)
   VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU (15:23 - 08/02/2011)
   THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 VÀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN CỦA VIỆT Á BANK (09:43 - 18/01/2011)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2010 (LẦN 2). (09:42 - 18/01/2011)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI CỦA NĂM 2009 (09:16 - 30/11/2010)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang