Login
 
Search
  • USD : 21,340-21,420
  • GBP : 33,122-33,504
  • EUR : 25,980-26,293

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
CÙNG NGÂN HÀNG VIỆT Á

VietA Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí tại Hội sở - TP. HCM và Hội sở - Hà Nội.

Bạn là người tài năng, bạn đam mê lĩnh vực Ngân hàng, bạn muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với VietA Bank.

VietA Bank rộng cửa đón chào.

- Thông tin ứng viên theo mẫu của của VietABank (download tại đây)

TOÀN QUỐC - KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TUYỂN DỤNG

VietA Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhânsự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm cácứng viên xuất sắc cho các vị trí của Khối Khách hàng Cá nhân.

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngânhàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với Viet A Bank.

Viet A Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

VietA Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm cácứng viên xuất sắc cho các vị trí của Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với VietA Bank.

VietA Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
VIET A BANK TUYỂN DỤNG KHỐI CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

Viet A Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí của Khối Công nghệ ngân hàng

 

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với VietA Bank.

 

VietA Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
VIET A BANK TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC / PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Viet A Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí : Giám đốc / Phó Giám đốc Chi nhánh

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với Viet A Bank.

Viet A Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
TOÀN QUỐC – TUYỂN DỤNG KHỔI QUẢN LÝ RỦI RO
Viet A Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năngđộng - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhânsự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí của Khối Quản Lý Rủi Ro.

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với Viet A Bank.

Viet A Bank rộng cửa đón chào!
Chi tiết...
 
Việt Á Bank tuyển dụng tại Chi nhánh Củ Chi

Viet A Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí tại Chi nhánh Củ Chi

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với Viet A Bank.

Viet A Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
VIỆT Á BANK TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2014

Viet A Bank đang dần từng bước hiện thực hóa trở thành Ngân hàng Năng động - Hiện đại hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự “Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho chương trình sinh viên thực tập tại Viet A Bank

Nếu bạn là người tài năng, đam mê lĩnh vực Ngân hàng, muốn xây dựng hình ảnh và làm rạng danh tên tuổi của mình, hãy đến với Viet A Bank.

Viet A Bank rộng cửa đón chào!

Chi tiết...
 
TUYỂN DỤNG MIỀN BẮC
TUYỂN DỤNG MIỀN TRUNG
TUYỂN DỤNG MIỀN NAM
CÁC ĐƠN VỊ VÀ KHU VỰC KHÁC
AMC TUYỂN DỤNG PHÒNG ĐỊNH GIÁ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO PHÒNG ĐỊNH GIÁ - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN
Chi tiết...