Login
 
Search
 • USD : 21,760-21,849
 • GBP : 33,808-34,184
 • EUR : 23,724-24,020

SMS BANKING

A. GIỚI THIỆU CHUNG

    1. Nội dung dịch vụ SMS-Banking của Ngân hàng Việt Á:

 • Truy vấn thông tin ngân hàng: bao gồm tỷ giá ngọai tệ, số dư tài khỏan khách hàng, 5 giao dịch gần nhất…
 • Tự động báo số dư khi có thay đổi trên tài khoản.

    2. VAB thu phí hàng tháng khách hàng là 5.500 VNĐ/tháng/tài khoản, phí thu của tổng đài là 1.000 VNĐ đối với khách hàng gửi tin nhắn đến tổng đài dịch vụ 8149.

    3. Soạn tin nhắn theo mẫu và gửi về số 8149

B. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SMS-BANKING

    1. Qúy khách đến bất kỳ chi nhánh nào của hệ thống Ngân hàng Việt Á để điền các thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký.

    2. Đối với dịch vụ truy vấn thông tin chung như tỷ giá, lãi suất, Qúy khách có thể sử dụng ngay, không cần đăng ký.

C. CÚ PHÁP NHẮN TIN

 • Chữ cái sử dụng sọan tin nhắn không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
 • Số tài khoản sử dụng trong tin nhắn là 16 chữ số.
 • _ là khoảng trắng giữa hai ký tự.
 • Tài khoản tùy chọn là tài khoản đã được đăng ký dịch vụ SMS Banking

    1) ĐỔI MẬT KHẨU GIAO DỊCH SMS BANKING

 • VAB_MK_[mật khẩu cũ]_[mật khẩu mới]
 • Ví dụ: VAB_MK_XXXXXX_YYYYYY

    2) TRUY VẤN LÃI SUẤT TIẾT KIỆM

 • VAB_LS_ [loại tiền]
 • Ví dụ: VAB_LS_VND

    3) TRUY VẤN TỶ GIÁ VAB NIÊM YẾT

 • VAB_TG_[loại ngoại tệ]
 • Ví dụ: VAB_TG_USD

    4) TRUY VẤN SỐ DƯ TÀI KHOẢN MẶC ĐỊNH

 • VAB_SD

    5) TRUY VẤN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TÙY CHỌN

 • VAB_SD_[Số tài khoản muốn truy vấn]
 • Ví dụ: VAB_SD_020100006119000

    6) TRUY VẤN 5 GIAO DỊCH TÀI KHOẢN MẶC ĐỊNH

 • VAB_5GD

    7) TRUY VẤN 5 GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TÙY CHỌN

 • VAB_5GD_[số tài khoản muốn truy vấn]
 • Ví dụ: VAB_5GD_020100006119000