Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,808-34,184
  • EUR : 23,724-24,020

DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN ĐIỆN TẠI VIETABANK

Nhanh chóng - Tiện lợi - Hiện đại - Hoàn toàn miễn phí

Hình thức thanh toán đa dạng:

  • Ủy quyền để  VietABank tự động thanh toán cho khách hàng.
  • Thanh toán trực tiếp tại các điểm giao dịch của VietABank
  • Thanh toán qua dịch vụ HomeBanking
  • Thanh toán qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài  1900555590

Hướng dẫn cú pháp nhắn tin:

BƯỚC 1:  Soạn tin: TTTD <Mã Pin> <STT/MaKH> gửi 1900555590

Trong đó:

- TTTD: “Thanh Toán Tiền Điện” - từ khóa dùng để sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua SMS.
- <Mã Pin>: Mã Pin sử dụng nhắn tin qua hệ thống SMS đã được Ngân hàng cấp khi đăng kí dịch vụ SMS Banking.
- <STT/MaKH>: Số thứ tự đã đăng ký với chương trình thu hộ tiền điện ở ngân hàng hoặc mã khách hàng (Số PE) do điện lực cấp, là mã số bắt đầu bằng ký tự PE trên giấy báo tiền điện.

Ví dụ:

Soạn tin: TTTD 123   2  hoặc TTTD 123
hoặc:       TTTD 123  PE00000000001
(TTTD: Từ khóa, 123: Mã Pin, 2: Số thứ tự, PE00000000001: Số PE)

        Sau đó gửi tin nhắn tới tổng đài 1900555590 và hệ thống SMS của VietABank sẽ gửi lại thông tin tất cả các kỳ nợ của khách hàng kèm theo Mã TT.

BƯỚC 2:   Soạn tin: TT <mã TT> <Tháng> gửi 1900555590

Trong đó:

- TT: là từ khóa dùng để thực hiện lệnh thanh toán.
- <Mã TT> : Mã thanh toán nhận từ tin nhắn SMS ở bước 1.
- <Tháng>: Tháng cần thanh toán tiền điện nợ cũ nhất, nếu thanh toán tất cả các tháng không cần nhập mục này.

Ví dụ:

Soạn tin: TT 154329  12
Hoặc TT 154329 (Trường hợp KH thanh toán hết nợ)
(TT: Từ khóa, 154329: Mã thanh toán, 12: tháng thanh toán)

        Sau đó gửi đến tổng đài 1900555590
        Hệ Thống SMS VietABank sẽ gửi lại tin nhắn báo thành công cho khách hàng.

    Chú ý: Mã TT chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút.
    Mỗi tin nhắn SMS chỉ với phí 700 VNĐ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch VietABank

Hoặc Hội Sở: 119 – 121 Nguyễn Công Trứ, Tp.HCM
Tel : (84-8) 38 292 497 - Fax : (84-8) 38 230 336