Search

TIỀN GỞI THANH TOÁN


 Đối tượng và điều kiện :

 • Tổ chức (là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị vũ trang) Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật VN;

 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập.

Lãi suất :

 • Lãi suất TGTT là  lãi suất không kỳ hạn do Ngân Hàng quy định trong từng thời kỳ.

 • Lãi suất phù hợp với cơ chế lãi suất của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành.

Biểu phí :    biểu phí của Ngân hàng Việt Á ban hành.

       

Thủ tục mở tài khoản :

 • Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của VietABank).

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (nếu có).

 • Các giấy tờ khác: CMND, giấy chứng nhận đăng ký thuế

        Đối với đồng chủ tài khoản :

 • Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của VietABank).

 • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho Tổ chức mở tài khoản đồng sở hữu.

 • Văn bản thỏa thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.

 • Các giấy tờ trong bộ hồ sơ mở tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính, hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc VietABank có thể đối chiếu bản sao với bản chính, xác nhận “Sao y bản chính” và dùng bản sao đó làm hồ sơ mở Tài khoản cho Khách hàng. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ mở tài khoản phải chính xác, đúng sự thật.

Nhân viên VietABank tiếp nhận nhu cầu mở tài khoản, kiểm soát hồ sơ mở tài khoản, ký duyệt mở tài khoản và thông báo số tài khoản cho khách hàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do để khách hàng biết.

Hướng dẫn sử dụng các giao dịch trên tài khoản thanh toán : 

 • Tài khoản VND

Phần thu:

 • Nộp tiền mặt vào tài khoản (sử dụng giấy nộp tiền theo mẫu của VietABank).

 • Nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản: Quý khách chỉ cần thông báo chính xác số tài khoản của mình tại Ngân hàng Việt Á cho đối tác, khi đối tác thực hiện lệnh chuyển tiền, Quý khách sẽ nhận được báo có tiền về tài khoản.

Phần chi:

 • Rút tiền mặt từ tài khoản (sử dụng séc, giấy rút tiền theo mẫu của VietABank): Chủ tài khoản yêu cầu Ngân hàng chi trả theo lệnh trên séc, giấy rút tiền do Quý khách phát hành.

 • Thanh toán chuyển khoản , Quý khách yêu cầu Ngân hàng chuyển tiền theo lệnh trên ủy nhiệm chi, lệnh chi hoặc Sec chuyển khoản

 • Mở hợp đồng tiền gởi có kỳ hạn

 • Tài khoản ngoại tệ:

Phần thu :

 • Thu chuyển khoản từ nước ngoài vào Tài khoản.

 • Thu chuyển khoản ở trong nước đối với các khoản được phép thu theo quy định về quản lý ngoại hối.

 • Thu chuyển khoản ở trong nước từ việc phát hành giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, các khoản lãi thu từ việc đầu tư vào các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ.

 • Thu chuyển khoản ở trong nước từ việc mua ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

 • Thu ngoại tệ tiền mặt nộp vào (đối với đơn vị được phép thu ngoại tệ mặt).

 • Thu ngoại tệ tiền mặt từ nước ngoài nộp vào (có xác nhận Hải quan cửa khẩu).

 • Các nguồn thu ngoại tệ khác dưới hình thức chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Phần chi :

 • Chi thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài (kể cả các chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ).

 • Chi thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân ở trong nước được phép thu ngoại tệ theo quy định của Pháp luật.

 • Chi trả nợ gốc, lãi và các chi phí phát sinh khác của các khoản vay bằng ngoại tệ của Ngân hàng trong nước và vay nước ngoài theo các quy định hiện hành.

 • Bán ngoại tệ cho các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

 • Đầu tư vào các loại giấy tờ có giá được phát hành bằng ngoại tệ và các loại chứng khoán được Pháp luật cho phép: chi thanh toán tiền gốc, lãi các loại giấy tờ có giá và các loại chứng khoán bằng ngoại tệ.

 • Chuyển đổi ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ như Séc, thẻ thanh toán.

 • Góp vốn thực hiện dự án đầu tư theo quy định Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 • Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (của Nhà đầu tư nước ngoài) theo các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

 • Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Pháp luật về đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

 • Rút ngoại tệ mặt, chuyển khoản chi cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi được cử ra nước ngoài và chi trả lương, thưởng và phụ cấp khác cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho Tổ chức đó.

 • Cho, tặng theo quy định của Pháp luật.

Quyền lợi khách hàng :

 • Quý khách hàng được sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các dịch vụ trong và ngoài nước, thanh toán chi phí mua hàng hóa, chi trả lương cho nhân viên.

 • Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp.

 • Được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản theo quy định.

 • Khách hàng  có thể tham gia các dich vụ MobileBanking, IntenetBanking, dịch vụ thanh toán tiền điện,...

 • Theo yêu cầu của quý khách hàng, hàng tháng VietABank sẽ gởi sao kê phát sinh nhằm giúp quý khách hàng tiện theo dõi các giao dịch phát sinh qua tài khoản thanh toán.

 • Được hưởng lãi với mức lãi suất không kỳ hạn do VietABank công bố vào từng thời kỳ.

Để biết thêm chi tiết, mời Quý khách vui lòng liên hệ tại các Trụ sở của VietABank.