Login
 
Search
  • USD : 21,345-21,415
  • GBP : 33,416-33,792
  • EUR : 26,515-26,844

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 17/12/2014 14:10:04
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,345 21,365 21,415
USDUS Dollar ($05-$20) 21,315 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,295 0 0
GBPPound Sterling 33,416 33,486 33,792
CHFSwiss Franc 22,082 22,152 22,351
JPYJapanese Yen 181.16 181.86 183.49
AUDAustralian Dollar 17,289 17,359 17,516
CADCanadian Dollar 18,216 18,286 18,466
EUREuro 26,515 26,585 26,844