Login
 
Search
  • USD : 21,315-21,390
  • GBP : 33,228-33,619
  • EUR : 26,247-26,567

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 22/11/2014 07:50:10
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,315 21,325 21,390
USDUS Dollar ($05-$20) 21,305 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,295 0 0
GBPPound Sterling 33,228 33,298 33,619
CHFSwiss Franc 21,875 21,945 22,153
JPYJapanese Yen 179.96 180.66 182.37
AUDAustralian Dollar 18,380 18,450 18,626
CADCanadian Dollar 18,860 18,930 19,125
EUREuro 26,247 26,317 26,567