Login
 
Search
  • USD : 21,300-21,380
  • GBP : 32,611-32,972
  • EUR : 23,717-24,013

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 03/03/2015 15:48:42
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,300 21,330 21,380
USDUS Dollar ($05-$20) 21,280 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,260 0 0
GBPPound Sterling 32,611 32,681 32,972
CHFSwiss Franc 22,047 22,117 22,351
JPYJapanese Yen 176.89 177.59 179.14
AUDAustralian Dollar 16,567 16,637 16,783
CADCanadian Dollar 16,926 16,996 17,158
EUREuro 23,717 23,787 24,013