Login
 
Search
  • USD : 21,190-21,260
  • GBP : 34,191-34,563
  • EUR : 26,611-26,904

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 01/10/2014 14:27:58
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,190 21,210 21,260
USDUS Dollar ($05-$20) 21,170 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,150 0 0
GBPPound Sterling 34,191 34,261 34,563
CHFSwiss Franc 22,063 22,133 22,323
JPYJapanese Yen 191.84 192.54 194.21
AUDAustralian Dollar 18,326 18,396 18,556
CADCanadian Dollar 18,794 18,864 19,043
EUREuro 26,611 26,681 26,904