Login
 
Search
  • USD : 21,210-21,280
  • GBP : 34,037-34,398
  • EUR : 26,850-27,138

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 22/10/2014 08:47:45
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,210 21,230 21,280
USDUS Dollar ($05-$20) 21,200 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,190 0 0
GBPPound Sterling 34,037 34,107 34,398
CHFSwiss Franc 22,245 22,315 22,502
JPYJapanese Yen 197.26 197.96 199.64
AUDAustralian Dollar 18,528 18,598 18,755
CADCanadian Dollar 18,792 18,862 19,036
EUREuro 26,850 26,920 27,138