Login
 
Search
  • USD : 21,345-21,420
  • GBP : 33,340-33,732
  • EUR : 26,353-26,673

Ngày Chi nhánh

Ngày cập nhật: 25/11/2014 07:55:30
Ngoại tệTên ngoại tệMua TMMua CKBán CK
USDUS Dollar ($50-$100) 21,345 21,360 21,420
USDUS Dollar ($05-$20) 21,335 0 0
USDUS Dollar ($01-$02) 21,325 0 0
GBPPound Sterling 33,340 33,410 33,732
CHFSwiss Franc 21,946 22,016 22,224
JPYJapanese Yen 179.44 180.14 181.84
AUDAustralian Dollar 18,259 18,329 18,504
CADCanadian Dollar 18,780 18,850 19,045
EUREuro 26,353 26,423 26,673