Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,750-34,135
  • EUR : 23,965-24,262
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TIỀN VNĐ


Cập nhật và chỉnh sửa theo Quyết định số 1749/QĐ-TGĐ/11 ngày 30/09/2011

Lãi suất
( %/năm )

Mức tiền gửi

Cá nhân

Tổ chức

5,80

Dưới 20 triệu

Dưới 40 triệu 

5,85

Từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 40 triệu đến dưới 200 triệu

5,90

Từ 100 triệu đến dưới 400 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 01 tỷ

5,95

Từ 400 triệu đến dưới 01 tỷ

Từ 01 tỷ đến dưới 02 tỷ

6,00

Từ 01 tỷ trở lên

Từ 02 tỷ trở lênLoại tiền gửi

Lãi suất (%/năm)

  USD

 
    * Khách hàng cá nhân 1.0
    * Khách hàng tổ chức 1.0