Search
CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP

Mục đích cho vay

    Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phục vụ đời sống của các cá nhân trong việc sữa chữa nhà, mua máy tính cá nhân, mua vật dung gia đình, du lịch, thanh toán chi phí chữa bệnh…

Đặc tính

    - Loại tiền vay và thu nợ: VNĐ.

    - Thời hạn vay: tối thiểu 12 tháng, tối đa 36 tháng.

    - Phương thức vay: Tiền vay được giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    - Mức cho vay: tối đa không vượt quá 200 triệu đồng tùy theo nhu cầu và thu nhập của người vay.

Tiện ích

    - Khoản được vay có thể lên đến 200 triệu đồng mà không cần phải có tài sản đảm bảo tiền vay hoặc bảo lãnh của đơn vị người vay đangcông tác.

    - Thời gian xử lý hồ sơ trong vòng 32 giờ làm việc kể từ khi cán bộ tín dụng nhận được đầy đủ hồ sơ của khách hàng.

    - Hạn mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, phương thức trả nợ, thời gian ân hạn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu khách hàng.

    - Được tư vấn về kế hoạch trả nợ cũng như cung cấp thông tin về chương trình cho vay.

    - Được tư vấn thủ tục pháp lý miễn phí.