Login
 
Search
  • USD : 21,760-21,849
  • GBP : 33,793-34,178
  • EUR : 23,902-24,199

Những thắc mắc thường gặp về thẻ Advance Card

    1. Cách đổi PIN như thế nào?

    2. Làm thế nào để ứng tiền mặt tại Đơn vị chấp nhận thẻ?

    3. Chuyển tiền từ thẻ đại lý về tài khoản mở tại VietABank?

    4. Ứng dụng E-Government như thế nào?

    5. Sử dụng thẻ Advance card cho các dịch vụ thanh toán điện nước, viễn thông như thế nào?

1. Cách đổi PIN như thế nào?

Mã số cá nhân (PIN) có giá trị như một chữ ký điện tử. Chủ thẻ là người duy nhất biết số PIN của mình

    - Pin sử dụng cho dãi từ : gồm 6 chữ số, được sử dụng để rút tiền mặt, thực hiện một số dịch vụ tại các máy rút tiền tự động(ATM)
    - Pin sử dụng cho phần thẻ Chip : từ 4-8 chữ số, do khách hàng tự chọn.
    - Pin 1: dùng để chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán lên tài khoản thẻ CHIP của khách hàng
    - Pin 2: dùng để ứng tiền mặt và thanh toán hàng hóa dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ

2. Làm thế nào để ứng tiền mặt tại Đơn vị chấp nhận thẻ?

- Bước 1 : đưa thẻ vào thiết bị đọc thẻ tại ĐVCNT; chủ thẻ nhập mã PIN 2 để thực hiện việc rút tiền mặt
- Bước 2 : nhận tiền và ký vào hóa đơn ứng tiền mặt tại ĐVCNT, trả phí ứng tiền mặt(nếu có)

Lưu ý: khi thực hiện các giao dịch tại ĐVCNT, chủ thẻ cầnn ký tên vào vị trí chữ ký khách hàng ở mặt sau của thẻ. Chữ ký trên hóa đơn và phía sau thẻ của khách hàng phải giống nhau.Trong quá trình giao dịch, chủ thẻ cần chú ý bảo vệ mật mã cá nhân(PIN) của mình.

3. Chuyển tiền từ thẻ đại lý về tài khoản mở tại VietABank?

- Vào cuối mỗi ngày chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện, ĐVCNT phải trực tiếp đến ngân hàng hoặc dùng thiết bị online để chuyển giá trị tích lũy từ thẻ đại lý về tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng.
- Khi đã thực hiện thanh toán tối đa 200 giao dịch phải chuyển giá trị tích lũy về khoản tiền gửi mở tại VietABank để đảm bảo khả năng lưu trữ thông tin của thẻ về đại lý.

4. Ứng dụng E-Government như thế nào?

Ứng dụng thẻ Advance dùng trong thanh tốn điện tử cho các cơ quan nhà nước

Sản phẩm giúp công dân (cá nhân và doanh nghiệp) thanh tốn các khoản thuế, lệ phí cho chính phủ và giúp cơ quan nhà nước thu phí/thuế nhanh chóng, dễ dàng, không cần sử dụng tiền mặt.

Đối tượng tham gia:

    a. Cá nhân:
    Thanh toán cho chính phủ: phí giao thông, phí làm thủ tục hành chính, thuế thu nhập, thuế kinh doanh, v.v.

    b. Doanh nghiệp: 
    Thanh toán cho chính phủ: các loại phí/thuế (doanh thu, môn bài, giá trị gia tăng, vv) với số tiền lớn.

    c. Cơ quan nhà nước:
        - Thu phí và thuế từ người dân
        - Quản lý các khoản thu
        - Thống kê các khoản thu

5. Sử dụng thẻ Advance card cho các dịch vụ thanh toán điện nước, viễn thông như thế nào?

- Các công ty cung ứng dịch vụ công cộng phối hợp cùng VietABank thiết kế hệ thống truy xuất danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ từ hệ thống của công ty và sau khi phân nhóm khách hàng theo địa bàn, từng danh sách khách hàng sẽ được chuyển vào các thiết bị thanh toán cầm tay cho các nhân viên đi thu tiền. Các nhân viên này cũng sẽ được cung cấp thẻ Advance chỉ sử dụng cho mục đích thu tiền dịch vụ.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ công cộng được cung cấp thẻ Advance có cài ứng dụng dành cho thanh toán các dịch vụ công cộng (ngoài các ứng dụng thông dụng như thanh toán tiền hàng hóa,dịch vụ, rút tiền mặt, vv).

- Tại nhà khách hàng, nhân viên thu tiền, thông qua màn hiển thị, thực hiện việc thanh toán bằng phương thức offline (thẻ qua thẻ) mà không phải thực hiện việc vào chứng từ thông thường Khách hàng sẽ sử dụng PIN để xác nhận số tiền thanh toán. Hệ thống cũng cung cấp chức năng ghi nhận các giao dịch bằng tiền mặt trường hợp thẻ khách hàng không có đủ tiền để thanh toán.

- Khi thanh toán, cả hai thẻ đều ghi lại các chi tiết giao dịch như ngày, thời gian, số lượng nước hoặc điện năng tiêu thụ, giá đơn vị, tổng số tiền thanh toán,etc. Nhân viên thu tiền sử dụng máy in chuyên dùng in ra hóa đơn, cung cấp cho khách hàng.

- Cuối ngày làm việc, nhân viên thu tiền sẽ giao nộp lại thẻ Advance cho công ty dịch vụ công cộng. Thông qua thiết bị kết nối trực tuyến với hệ thống VietABank, công ty chuyển toàn bộ giá trị tích lũy từ thẻ thu tiền của từng nhân viên thu tiền sang tài khoản của công ty. Danh sách các giao dịch đã được mã hóa sẽ được chuyển từ thẻ thu tiền tới hệ thống thanh toán của VietABank.

- Thẻ Advance dùng cho công ty dịch vụ công cộng còn có thể dễ dàng kết hợp dùng làm thẻ nhận dạng nhân viên thu tiền hoặc dùng cho các chương trình quản lý đội ngũ nhân viên thu tiền như chấm công, theo dõi tiến độ, quy trình làm việc của nhân viên, etc…

- Với hệ thống thanh toán thẻ Advance, VietABank không chỉ cung cấp báo cáo giao dịch thanh toán mà cả báo cáo chi tiết giao dịch thẻ đối với từng đối tượng khách hàng, từng loại hình dịch vụ cụ thể nhằm phục vụ công tác thống kê, giám sát việc phân phối, kinh doanh.